तीर्थनाथ त्रेवीसमां…

तीर्थनाथ त्रेवीसमां, परगट पारसनाथ
पाेषवदी दशमी जनम, दिक्ख तीनसाे साथ 1

अश्वसेन राजा घरे, वामादेवी माय
तुला राशी नव कर तनु, ईकसाे वर्षनुं अाय 2

दश गणधर वर दीपता, राक्षस गण सुखकार
तेंत्रीस मुनि परिवार से, माेक्ष श्री भरतार 3

वर्ष अढीसाे वीरजिन, जनम्या अंतर अेह
वंदु हुं प्रेमे करी, नीलवर्ण वलि देह 4

श्रावण शुदिनी अष्टमी, सिद्ध थया जिन ईंद्र
जपे सर्व जन तेहने, नमाे सूरि राजेन्द्र 5

Leave a comment