Shri Parshwanath Bhaktigeet

तारी ज्योति ने में जोई…

तारी ज्योति ने में जोई ज्यारे ज्यारे, मारे कोठे कोठे दीवा प्रगट्यां त्यारे, प्रभु तारा वदननी बलिहारी बलिहारी.... तारी ज्योति.…

मने व्हालुं लागे पारस नाम…

मने व्हालुं लागे पारस नाम, तन मन धन प्रभुना चरणोमां0 मने व्हालुं लागे... प्रभुजीना गुणोनो पार नहीं आवे, ध्यान धरुं…

कहुं शंखेश्वर पार्श्वजीनी वारता…

कहुं छुं शंखेश्वर पार्श्वजीनी वारता, एतो शरणे आवेलाने तारता...ए तो0 एनी मूर्ति छे मोहनगारी, भवोभवना ते दुःख हरनारी, जेना दर्शने,…

तमे मन मूकीने वरस्यां…

तमे मन मूकीने वरस्यां, अमे जनम जनम ना तरस्यां, तमे मूशल धारे वरस्यां, अमे जनम जनम ना तरस्यां... हजार हाथे…

इतनी शक्ति हमें देना दाता

इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो..ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूलकर भी कोई भूल…

तारे द्वारे आवीने कोई…

तारे द्वारे आवीने कोई, खाली हाथे जाय ना, करुणानिधान...कृपानिधान0 आ दुनियामां कोई नथी रे, तुझ सरीखो दातार, अपरंपार दया छे…

आँखडी मारी हरखाय…

आँखंडी मारी प्रभु ! हरखाय छे, ज्यां तमारा मुखना दर्शन थाय छे...आंखडी मारी... पग अधीरा दोडतां देरासरे, द्वारे पहोचुं त्यां…

दूरदूरथी तारा दरबारे आव्यो…

दूरदूरथी तारा दरबारे आव्यो, पार्श्वनाथ दादा तारा दरबारे आव्यो, दर्शन करवाने हुं तो शंखेश्वर आव्यो, दर्शन देजो दादा रे (2)...दादा…

मारुं आयखुं खूटे जे घडीए…

मारुं आयखुं खूटे जे घडीए; त्यारे मारा हृदयमां पधारजो; छे अरजी तमोने दादा एटली; मारा मृत्युने स्वामी सुधारजो.. छे अरजी0..1…

बधी मिल्कत तने धरुं…

बधी मिल्कत तने धरुं तो पण, तारी करुणानी तोले ना आवे, ते मने प्यार जे कर्यो भगवंत, माराथी एनुं मूल…

Get updates

Subscribe now & receive updates for this event.