Shri Parshwanath Stuti

सुख शान्ति कारक…

सुख शान्ति कारक दुरित वारक सुगतिदायक जिनपति, भवभीड भंजक सजन रंजक कर्म वारक जगपति & शुभ मुगति संपत्ति मगसीपुरपति पार्श्वदाता…

पारस वरकाणे…

पारस वरकाणे, नाडाेले श्रीनेम & नाडाेलाई वन्दाे शान्तिजिनेश्वर तेम & महावीर मुछाला, बाहिर धाणेराव & वन्दाे रिषभेशर, राणकपुर शुभभाव 01…

तीरथ प्याराे जन जन भायाे…

तीरथ प्याराे जन जन भायाे, पास शंखेश्वर साेहेजी & वामानंदन कर्म निकंदन, नरनारीना मन माेहेजी && दूर दूरथी दर्शन वंदन,…

जय पास स्वामी मुगतिगामी…

जय पास स्वामी मुगतिगामी, ध्रुव अारामी तूं जयाे, मिथ्यात्व वारक जगत तारक स्वयंभू शंभू तूं भयाे & अश्वसेन नन्दन जगत…

श्री शंखेश्वर पार्श्वप्रभु समरुं

श्री शंखेश्वर पार्श्वप्रभु समरुं, अरिहंत अनंत नुं ध्यान धरुं; जिणागम अमृत पान करुं, शासनदेवी सवि विध्न हरुं. (यह स्तुति चार…

श्रीमत्पार्श्वदेवं वन्दे

श्रीमत्पार्श्वदेवं वन्दे ॥1॥ श्रेयोदो मेऽर्हन्तः सन्तु ॥2॥ जैन वाणी सौख्यं दद्यात् ॥3॥ पद्मादेवी शंमे कुर्यात् ॥4॥

भीलडीपुरमंडण सोहिए पार्श्वजिणंद

भीलडीपुर मंडण, सोहिए पार्श्वजिणंद, तेहने तमे पूजो, नर नारीनां वृंद !, ते त्रुठ्यो आपे, धण-कण कंचन क्रोड, ते शिवपद पामे,…

सकल सुरासुर सेवे पाया…

सकल सुरासुर सेवे पाया, नयरी वाराणसी नाम सोहाया, अश्वसेन कुल अाया, दश ने चार सुपन दिखलाया, वामादेवी माताए जाया, लंछन…

श्री पोषदसमीनी स्तुति

(राय - वीर जिनेसर अति अलवेसर) १ पोषदशमीदिन पासजिनेश्वर, जनम्या वामा माय जी, जनम महोच्छव सुरपति कीधो, वलीय विशेष राय…

श्री पार्श्वनाथजिन स्तुति

(राग - वीर जिनेसर अति अलवेसर) श्रीपासजिणेसर भुवन दिणेसर, शंखेश्वरपुर सोहे जी, बावना चंदन घसी घणुं भावे, पूजता मन मोहे…

Get updates

Subscribe now & receive updates for this event.