Shri Parshwanath Stotra

गडबड तज गाेडी गुणी, आणी अति उच्छरंग

गडबड तज गाेडी गुणी, आणी अति उच्छरंग | ध्याता ध्येये ध्यानसु, अधिके ऋद्ध्री उच्छरंग ||१|| ताे अतिउच्छरंग निर्मल गंग कीर्ति…

अलख अनाेपम अेह सिद्ध निरंजन शंकराे

अलख अनाेपम अेह सिद्ध निरंजन शंकराे, अगम अशाेग सुगति सुमति सगतिसराे | तरण तारण तरणड तमताेडण दिनसराे, सरण करण सधीर…

श्री शङ्खेश्वरपार्श्वनाथ स्तोत्रम्

ऐंकारस्मृतिसावधानमनसा स्तोतुं प्रवर्ते महा-, मोहापोहपरायणं जनमनोऽभीष्टार्थसार्थप्रदम्। श्रीशङखेश्वरभूषण भगवतामग्रेसरं वासव- श्रेणीवेणिमिलत्प्रसूनपटलीमाध्वीकधौतक्रमम् ॥1॥ मूर्तिस्ते जिनराज ! राजति जगद्दारिद्य्रविद्राविणी, स्वर्योषिन्नयनोन्मदालिपटलीपेपीयमानप्रभा। शारीरान्तरदुःखतापजनितं खेदं नयन्ती…

Get updates

Subscribe now & receive updates for this event.