हालो रे हालो अमे शंखेश्वर जवानां…

हालो रे हालो ! अमे शंखेश्वर जवानां… शंखेश्वर जवाना, अमे नाथने मलवानां,
नाथने मलवानां, अमे व्हालाने मलवानां, हैयानी वात एना कानमां कहेवानां…हालो रे हालो…
पेला शंखेश्वरना दादा अमने रोज बोलावे, रोज बोलावे दर्शन करवा बोलावे0
रोज बोलावे पूजा करवा बोलावे, रोज बोलावे यात्रा करवा बोलावे…पेला पारसनाथ0
अमने बोलावे दादा तमने बोलावे, तमने बोलावे दादा सौने बोलावे…पेला पारसनाथ0

शंखेश्वर प्यारो ने मोतीडे वधावो, पार्श्वनाथ प्यारो ने मोतीडे वधावो0
मोतीडे वधावो ने हिरले वधावो, हिरले वधावो ने फूलडे वधावो,
फूलडे वधावो ने अक्षते वधावो – पार्श्वनाथ प्यारो ने0
प्रभु ने वधावीने पावन थईशुं, पावन थईने मोक्षे सिधावीशुं..0

Leave a comment