हे शंखेश्वर स्वामी…

हे शंखेश्वर स्वामी, प्रभु जग अन्तरयामी,
तमने वंदन करीए (2) शिव सुखना स्वामी हे शंखेश्वर0 1
मारो निश्‍चय एक ज स्वामी, बनुं तमारो दास,
तारा नामे चाले (2) मारा श्वासोश्वास हे शंखेश्वर0 2
दुःख संकटने कापो स्वामी वांछितने आपो,
पाप हमारा हरजो (2) शिव सुखने देजो हे शंखेश्वर0 3
राद दिवस झंखुं छुं स्वामी ! तमने मलवाने,
आतम अनुभव मांगु (2) भवदुःख टलवाने हे शंखेश्वर0 4
करुणाना छो सागर स्वामी, कृपा तणा भंडार,
त्रिभुवनना छो नायक (2) जगना तारणहार हे शंखेश्वर…4

Leave a comment