पार्श्वनाथ जाप स्मरण…

ॐ नमो भगवते… श्री पार्श्वनाथाय, पार्श्वनाथाय प्रभु पार्श्वनाथाय
शंखेश्वर मंडण पार्श्व0 जीरावलामंडण पार्श्व0 नागेश्वर मंडण पार्श्व0 नाकोडा मंडण पार्श्व0
धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय, शंखेश्वरा प्रभु पार्श्व0 ॐ नमो…
॥ शंखेश्वर शरणं णमो जिणाणं, पार्श्वनाथ शरणं णमो जिणाणं ॥
॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ अर्हं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

Leave a comment