तमे मन मूकीने वरस्यां…

तमे मन मूकीने वरस्यां, अमे जनम जनम ना तरस्यां,
तमे मूशल धारे वरस्यां, अमे जनम जनम ना तरस्यां…
हजार हाथे तमे दीधुं पण, झोली अमारी खाली;
ज्ञान खजानो तमे लूटाव्यो, तोय अमे अज्ञानी;
तमे अमृतरूपे वरस्या, अमे झेर ना घुंटडा फरस्या… तमे0
स्नेहनी गंगा तमे वहावी, जीवन निर्मल करवा;
प्रेमनी ज्योति तमे जगावी, आतम उज्जवल करवा;
तमे सूरज थई ने चमक्यां, अमे अंधारा मां भटक्यां… तमे0
शब्दे शब्दे शाता आपे, एवी तमारी वाणी;
ए वाणीनी पावनताने, अमे कदी ना पिछानी;
तमे महेरामण थई उमट्यां, अमे कांठे आवी अटक्यां… तमे0

Leave a comment