तमे तो अमारा

तमे तो अमारा, अमे तो तमारा, संबंधो छे आपणा, पुराणा-पुराणा…
एक युगमां आपणे साथे हता रे, दिवसो मिलनना, केवा रे जतां रे,
समयनी संगाथे, भूलाणा भूलाणा. तमे तो0 1
अरिहंत पदने पाम्या तमे तो, संसार मायामां, रही गया अमे तो,
अमे क्रोध लोभे, मराणा मराणा. तमे तो. 2
तोड्या तमे भवोभव केरा चक्कर, मारा नसीबे आ संसार नक्कर
मोह मायामां, अमे फसाणा फसाणा. तमे तो. 3
तारा मिलनना, अरमाने घूमु,
क्यारे आवीने तारा चरणोने चूमु, राही विरहना, अश्रु वेराणा वेराणा. तमे तो. 4

Leave a comment