तारे शरणे आव्यो छुं

तारा शरणे आव्यो छुं स्वीकारी ले, पछी लई जा प्रभु तारा धाममां,तारा शरणे0
तारा दर्शन विण मुजने, चेन ना आवे, घडी घडी नाथ तारो विरह सतावे,
हुं अहीं सबडुं ने तुं त्यां बिराजे छे, क्यारे आवुं ते होतुं हशे प्रेममां तारा शरणे 1
तारा विण स्वामी मुजथी, एकलुं रहेवाय ना,
वियोगनी वसमी घडीओ, मुजथी गणाय ना,
पकड्यो पालव छे पानु निभावी रे तारा शरणे0 2
तारी मारी प्रितडी छे, जुगजुग पुराणी, तारी मारी प्रितनी आ, अमर कहानी,
क्यारे मलवुं छे ए तुं जणावी दे तारा शरणे0 3
अंतरनी वात मारे, कोने जईने कहेवी, हैयानी वेदना मारे, केम करी सहेवी,
अंतरयामी छे प्रतीती करावी दे तारा शरणे0 4
क्यारे मले नाथ तुं तो जोउ तारी वाटडी, रोईने राती थई छे, हवे मारी आंखडी,
सकलसंघनी विनती तुं मानी ले तारा शरणे0 5

Leave a comment