अाश पूरे प्रभु पासजी…

अाश पूरे प्रभु पासजी, त्रोडे भवपास;
वामा माता जनमिया, अहि लंछन जास… ।।1।।

अश्वसेन सुत सुखकरुं, नव हाथनी काय;
काशी देश वाणारसी, पुण्ये प्रभु अाय… ।।2।।

एकसो वरसनुं अाउखुं ए, पाली पार्श्वकुमार;
’पद्म’ कहे मुगते गया, नमतां सुख निरधार… ।।3।।

Leave a comment