हेलाे माराे सांभळाेने…

हेलाे माराे सांभळाेने, सम्मेत शिखरना राजा
अश्वसेनना लाडकवाया, वामादेवीना लाल
माराे हेलाे सांभलाे हाे हाे जी रे 1

प्रभावतीना प्यारा, अने भक्ताेरा दुलारा
कर्म खपावा यात्रा करशुं, भावे डुंगर सारा 2

दूर देशे बिराजिया ने, मार्ग घणाे छे लांबाे
साथ वगर अावी न शकुं, काेने कहुं अा वाताे 3

जिनाज्ञा ने शिरे धारी, यात्रा करवी सारी
छरी पालंताे अावुं जिनजी, अापाे हिंमत भारी 4

सूरि राजेन्द्र मार्ग बतायाे, भाव भक्ति मन लायाे
जयानंद शरणे अायाे, ताेडवा करमनाे भाराे 5

Leave a comment