जनारुं जाय छे जीवन…

जनारुं जाय छे जीवन, जरा जिनवरने जपताे जा;
हृदयमां राखी जिनवरने, पुराणां पाप धाेताे जा, ज01

बनेलाे पापथी भारे, वळी पापाे करे शीद्ने?
सळगती हाेळी हैयानी, अरे जालीम बुझाताे जा. ज02

दयासागर प्रभु पारस, उछाळे ज्ञाननी छाेळाे;
उतारी वासना वस्राे, अरे पामर! तुं न्हाताे जा. ज03

जीगरमां डंखता दुःखाे, थया पापे पिछानीने;
जिणंदवर ध्याननी मस्ती, वडे अेने उडाताे जा. ज04

अरे अातम बनी शाणाे, बतावी शाणपण तारुं;
हठावी जूठी जगमाया, चेतन ज्याेति जगाताे जा. ज05

खील्यां जे फूलडां अाजे, जरूर ते काले करमाशे;
अखंड अात्मकमल लब्धि तणी, लय दिल लगाताे जा. ज06

Leave a comment