काशी नगरनां वासी…

काशी नगरनां वासी रे त्रेवीशमां जीनरायां
माता वामादेवी ना जाया रे अश्वसेन कुळ कुळरायां
प्रभु! श्याम वर्ण तारी काया रे त्रेवीशमां जीनराया… 1

कमठे उपसर्ग किधा ते सहन करीने लीधां
अाप माेक्षे जईने सिध्या रे त्रेवीशमां जीनराया…
काशी नगरना वासी… 2

नागने बळताे उगारी नवकार सुणाव्याे भारी
माेक्षनी बतावी बारी रे त्रेवीशमां जीनराया
काशी नगरना वासी… 3

प्रभु! अाप दयाळु देवा अमे करीअे तमारी सेवा
अापाे ने मुक्ति मेवा रे त्रेवीशमां जीनराया
काशी नगरना वासी… 4

शुद्ध ज्ञान चक्षु मने अापाे प्रभु कष्टाे अमारा कापाे
“बुद्धिसागर” शिर मुज स्थापाे रे त्रेवीशमां जीनराया
काशी नगरना वासी… 5

Leave a comment