कृपानिधि दीठाे तुम दिदार

(राग: पहेले भवे अेक गामनाे रे, राच नामे नयसार)

श्रीमनमाेहनपासजी रे, भविबाेधन तुम शील…
जग शाेभन तुम ध्यान छे रे, गुणमणिराेहण शैल……. ।।१।।
कृपानिधि ! दीठाे तुम दीदार, सफल थयाे अवतार…… ।। कृपा ।।
पाम्याे भवजळपार ।। कृपा ।। अे आंकणी ।।
अवनीतळे आवे नहीं रे, तुम समता उपमान;
पण सुकृती ते जाणीअे रे, जेह धरे भवि ध्यान…… ।। कृपा २।।
जे तुममां स्थिर थइ रह्या रे, तेहीज गुणी जगरूप;
जे तुमथी अलगा रह्या रे, ते दुःखिया भवकूप….. ।। कृपा ३।।
लाेकाेत्तरगुणथी थया रे, लाेकाेत्तरसुख लीन;
गुण लाेकाेत्तर संपजे रे, नहीं इहां मेख न मीन….. ।। कृपा ४।।
स्वयंभूरमण सुख सहजनाे रे, भ्रमण न भवने काेय;
नमणतणा अनुभावथी रे, लच्छीरमण जय हाेय….. ।। कृपा ५।।
अंतर ताहरा ध्यानथी रे, अंतररिपु जय थाय
अेताे युगती वात छे रे, पण दुर्लभ ध्यान ठराय….. ।। कृपा ६।।
नीलवरण करूणापराे रे वामादेवीनंद;
ज्ञानविमलप्रभु चरणनी रे, सेवा परमानंद…… ।। कृपा ७।।

Leave a comment