लगनी लागी पारसनाथ…

(राग: तेरी शहनाई बाेले…)

लगनी लागी पारसनाथ, अमने करजाे सनाथ
चिंतामणी अाे पारसनाथ…
मारा पूरा करजाे काेड, मारी साथे पारस बाेल…
चिंतामणी अाे पारसनाथ… 1

तारे द्वारे प्रभुजी हुं अाव्याे, ताराे चरणाेमां शीश नमाव्युं,
तने छाेडीने क्यां मारे जावुं, तारा रंगे रंगीला रंगावुं…
मारा अंतरनी अाश, तारा दर्शननी प्यास
चिंतामणी अाे पारसनाथ… 2

मारुं चितडुं चड्युं चगडाेले, ताे ये प्रभुजी माहरा न बाेले,
मारुं हैयुं ताे निशदिन डाेले, में ताे माथुं मूक्युं तारे खाेळे…
अाठ पहाेर अानंद थाय, सेवक जिन गुण गाय
चिंतामणी अाे पारसनाथ… 3

अेक दुःखियाराे तुजने पाेकारे. तेनी वारे तुं केम न अावे,
सेवक राेई राेई दहाडा वितावे, ताराे वियाेग मुजने सतावे,
वात काेने कहुं, क्यां जई रात रहुं…
चिंतामणी अाे पारसनाथ… 4

ज्ञानविमल प्रभु गुण गावे, भवाेभव तुम साथ ज मांगे,
भवाेभव तुम चरणाेनी सेवा, हुं ताे मागुं छुं देवाधि देवा.
मारा पूरा करजाे काेड, मारी साथे पारस बाेल…
चिंतामणी अाे पारसनाथ… 5

Leave a comment