पास प्रणमुं चिंतामणी रे…

(राग : पहेले भवे एक गामनो…/रे प्राणी! कर्म समो नहीं कोय…)

पास प्रणमुं चिंतामणी रे, दिनमणि अधिक प्रताप;
सुरमणि अधिक वांछित दीये रे, जाये दु:ख संताप,
जिणंदराय! दीठो तुम देदार, मुज सफल थयो अवतार… जि0।।1।।
अाजे जागी भाग्य दशा रे, प्रगट्युं अाज निधान;
भावठ भवभवनां गयां रे, जाग्यां पुण्यनिदान… जि0।।2।।
अनुभव सुरतरु प्रगटीयो रे, प्रसर्यो सदल सछाय;
पाप ताप सवि उपशम्या रे, दुरित विषय कषाय… जि0।।3।।
मंगलमाला अम घरे रे, केली करो निशदीश;
वाडी फूली धर्मनी रे, दिन दिन अधिक जगीश… जि0।।4।।
कामगवी घर अांगणे रे, अावी करती केली;
वचन अाणा पय सींचती रे, मानुं सुरतरुनी वेली… जि0।।5।।
सुख सघला सहेजे थया रे, प्रगट्या पुण्यअंकुर;
परमानंद कांई उल्लस्यो रे, अधिक अधिक जस नूर… जि0।।6।।
वामानंदन पासजी रे, अश्वसेन कुलभाण;
नीलवरण नव कर तनु रे, प्रभावतीनो प्राण… जि0।।7।।
अाठ महासिद्धि नवनिधि रे, अावी करतलमांहि;
‘ज्ञानविमल’ महिमा घणो रे, तुम ध्याने जगमांहि… जि0।।8।

Leave a comment