पार्श्व प्रभु परमेश्वरा रे

(राग: पहेले भवे अेक)

पार्श्वप्रभु परमेश्वरा रे, आपजाे जगत दयाळ,
संभारूं नित्य साहिबा रे, श्वास मांहि साे वार रे व्हाला.
अरज स्वीकाराे आज, राखाे आ रंकनी लाज रे. व्हाला अरज…..१
चाेर्यासी लाख याेनि चउगती रे, आव्याे हुं वार अनंत;
भव अनंत तिहां भाेगव्या रे, आवे न कर्मनाे अंत रे व्हाला अरज…..२
छेदन भेदन दुःख सह्यां रे, जन्म जरा बहु वार;
कषाये बहु कुटियाे रे, तूटे न विषय तार रे. व्हाला अरज…….३
तेहना रागथी तातजी रे, कीधां कुकर्म विशेष;
हाल हवाल हुं त्यां हुओ रे, लइ नहीं शांति लेश रे. व्हाला अरज…….४
आप अे पदथी ऊगर्या रे, क्राेड गमे करतार;
अलेंणुं केय अभागियुं रे, श्रेय कराे मुज सार रे. व्हाला अरज……..५
जेवाे तेवाे जाणजाे रे, अंते आपनाे दास;
उपाधिथी उगारजाे रे, आवीने पूरजाे आश रे. व्हाला अरज……..६
अंते आपने तारवाे रे, ढील कराे, ताे शुं काम ?
ललितविजय लेखे लह्याे रे, आपाेने शांति आराम रे. व्हाला अरज……..७

Leave a comment