पार्श्व श्री शंखेश्वरा…

(राग: चांदी की दीवार न ताेडी…)

पार्श्व श्री शंखेश्वरा अाे & तारे द्वारे अाव्याे छुं.
भाव भरेला हृदये स्वामिन् & भक्ति भेटणुं लाव्याे छुं.

मारुं मारुं करता रहीने, जनम-जनम खाेवाना छे.
तारा शरणे अावीने प्रभु, पाप मेल धाेवाना छे. 1

गुण थी भरेलाे नाथ तुं छे, हुं अवगुण थी भरेलाे छुं.
जेवाे समजे तेवाे स्वामी, तारी अाण वरेलाे छुं. 2

काेण मूकी कल्पवेली, अाकधूतरा ने लहे,
काेण तज चिन्तामणी ने, काच कटका संग्रहे 3

समतानां भंडार छाे, ममता मारी दूर कराे;
पावन प्रभुजी नाथ निर्मल, मारा मिथ्या भाव हराे 4

सूरिवर राजेन्द्र मुझने, पूरव पुण्याेदये मल्या,
“जयन्तसेन” भव-भव दास ताहराे, मनमनाेरथ सहु फल्या 5

Leave a comment