प्रभु वामानंदकुमार

प्रभु वामानंदकुमार नयने दीठा रे,
आ अमृतथी महाराज अतीशे मीठा रे;
पूरण पुण्य पसाय प्रभुजी भेट्‌या रे,
आ मिथ्या मतना फंद सर्वे मेट्‌या रे. …१
गीरूआ गुण भंडार करूणा कीजे रे,
मूकी मननी भांत करूणा कीजे रे,
लटपट नावे दाय कहुं कर जाेडी रे,
पसरी पूरण प्रीत जाय नवि छाेडी रे. …२
रात दिवस भगवान चरणे रहीअे रे,
आपाे वंछित दान घणुं शुं कहीअे रे;
खाेट नथी महाराज खजाना मांह्‌य रे,
दिल खाेलीने देव देतां शुं जाय रे. …३
निरागी जगनाथ केम कहावाे रे,
जगजीवन आधार बिरूद धरावाे रे;
बाह्य ग्रह्यानी लाज करूणा कीजे रे,
आसंगे अरदास निवाही लीजे रे. …४
हुं सेवक महाराज तुं प्रभु माहराे रे,
नेह धरीने नाथ नजरे निहाळाे रे;
अेक अमर विमाने जाय प्रभु तुम नामे रे,
प्रभु पतित उद्धारणहार ठवे शिव ठामे रे. …५
करूणावंत भगवान भव्यने ताराे रे,
भवदुःख भंजणहार पार उताराे रे;
सकल देव शिरदार मुगटने ताेले रे,
पारस जिन पसाय पद्म अेम बाेले रे. …६

Leave a comment