प्रणमुं पार्श्व चिंतामणी रे लोल…

(राग : एक दिन पुंडरीक गणधरुं रे…/जननीनी जोड सखी…)

प्रणमुं पार्श्व चिंतामणी रे लोल, वांछित पूरण सुरमणि रे लोल;
दीठुं दरिसण ताहरुं रे लोल, भाग्य फल्युं अाज माहरुं रे लोल… प्र0।।1।।
ताहरे शरणे अावीयो रे लोल, तुंहि ज मुज मन भावियो रे लोल;
माहरे ताहरो अाशरो रे लोल, सेवक करी दिलमां धरो रे लोल… प्र0।।2।।
मूर्ति ताहरी दीठडी रे लोल, लागे मुज मन मीठडी रे लोल;
हरखित थई मारी अांखडी रे लोल, प्रह समे जिम पंकज पांखडी रे लोल… प्र0।।3।।
चरण ग्रह्यां में ताहरा रे लोल, काज सर्या अाज माहरा रे लोल;
नेक नजर शुं जोईए रे लोल, पातिकडा सवे धोईए रे लोल… प्र0।।4।।
में कीधी तुमशुं मोहनी रे लोल, हवे परवा नथी कोईनी रे लोल;
बाह्य ग्रह्यांनी लाज छे रे लोल, तुं भवजल तरवा जहाज रे लोल… प्र0।।5।।
तुज लोकोत्तर वातडी रे लोल, भाग्य थकी मुजने जडी रे लोल;
धन धन माहरी जातडी रे लोल, धन्य दिन लेखवुं ते घडी रे लोल… प्र0।।6।।
वामानंद वंदना रे लोल, ताहरा वयण सुधारस चंदना रे लोल;
ताहरी अाण शिर धरुं रे लोल, अवर न देवपणे करुं रे लोल… प्र0।।7।।
संपूर्ण सुख अापीये रे लोल, स्थिरता भावे स्थापीए रे लोल;
सुप्रसन्न मन हुअो हेजथी रे लोल, ‘ज्ञानविमल’ गुण तेजथी रे लोल… प्र0।।8।।

Leave a comment