पुरिसादाणी पासजी अवधाराे

पुरिसादाणी पासजी अवधाराे, अवधाराे मुज अरदास रे – सेवाशंु मनघणुं ।
अहनिशि हियडा में वस्या रही, कुसुमे जेम सुवास रे – प्रभु० ।।१।।
परम-पुरुषशुं प्रीतडी, करतां आतम सुख थाय रे – प्रभु० ।
कामी क्राेधी लालची, नयणे दीठा न सुहाय रे – प्रभु ।।२।।
आठ पहाेर चाेसठ घडी, संभारुं ताहरुं नाम रे – प्रभु० ।
चित्तथी न करुं वेगळाे, बीजुं नहीं माहरे काम रे – प्रभु० ।।३।।
अवनि ईच्छित पूरवे, सहु सेवकनाे महाराय रे – प्रभु० ।
महेर करीजे साहिबा, दीजे वंछित सुपसाय रे – प्रभु० ।।४।।
अ-विनाशी अरिहंतजी, वामानंदन देव रे – प्रभु० ।
श्रीअखयचंद सूरशनाे, शिष्य खुशाल करे तुज सेव रे – प्रभु० ।।५।।

Leave a comment