पुरिसादाणी पासजी, प्रभु-पाय नमुं नित मेवा रे

पुरिसादाणी पासजी, प्रभु-पाय नमुं नित मेवा रे ।
प्रत्यक्ष परचा पूरण, सुर-नायक सारे सेवा रे – पुरिसा ० ।।१।।
पूरव-पुण्य पसाउलाे, तुम दरलभ दरिसण दीठुं रे ।
हीयडा-कुंपल उलस्यां, मुज लाेचन अमीअ पईठुं रे – पुरिसा ० ।।२।।
राेग-शाेग-चिंता सहु, दु:ख दालिद्र संकट नीठुं रे ।
ईति-उपद्रव आपदा गई, अ-शुभ कर्म अति-घीठुं रे – पुरिसा ० ।।३।।
अमृत-पान थकी भलू रे प्रभु, दरिसण लागे मीठुं रे ।
पुण्यदशा प्रगटी हर्वि, पातिक चकचूर पीठुं रे – पुरिसा ० ।।४।।
वंछित-कमला मईं वरी, अे ताे पामी मंगल-मालाे रे ।
शंखेश्वर प्रभु भेटतां माणिक-रंग रसाराे रे – पु० ।।५।।

Leave a comment