सेवाे भविजन जिन त्रेविशमाे

सेवाे भविजन जिन त्रेविशमाे, लंछन नाग विख्यात.
जलधर सुंदर प्रभुजीनी देहडी, वामा राणीनाे जात-सेवाे० (१)
चउदिशे घाेर घटा धनशुं मळ्याे, कमठें रच्याे जलधार
मूशलधारे जल वरसे घणुं, जल-थलनाे न लहुं पार – सेवाे० (२)
वड हेठल व्हालाे काउसग रह्याे, मेरु तणी पेरे धीर,
ध्यान तणी धारा वाधे तिहां, चडियां ऊंचां जी नीर- सेवाे० (३)
अचळ न चळियाे प्रभुजी माहराे, पाम्याे केवळनाण,
समाेवसरण सुर काेड मळ्या तिहां, वाज्यां जीत निशान-सेवाे० (४)
नव कर-उंचपणे प्रभु शाेभता, अश्वसेन रायनाे नंद.
प्रगट परचा पूरण पासजी, दीठे हाेवे परमाणंद-सेवाे० (५)
अेक शत वरसनुं आउखुं बाेगवी, पाम्या अविचळ सिद्ध,
बुध सुमतिविजय गुरु मानथी, राम लहे वर सिद्ध – सेवे० (६)

Leave a comment