सुण साहेब प्रभु पास

(राग: गिरनारे गुण तुम तणा)

सुण साहेब प्रभु पास जिनेसर नेह नजरथी निहाळ रे…
तुज सानिध्यथी हेलां लहीअे,
दिन दिन मंगलमाळरे…सुण….१
कारण महीचले शिवसुक केराे, अेक तुंहीज जिनराजरे;
ज्युं व्यवहार सदा जगजननाे,
वरतावण दिनराज रे…सुण….२
माेहवशे तुम छंडी जे जन, अवर सुदेव करी जाणे रे,
सजल सराेवर छंडी ते मन,
मृगजलशुं सुख माणेरे…सुण….३
दर्शनभेदे तुं बहुरूपी, परमारथ अेक रूपरे;
स्फटिक मणि ज्युं वरण उपाधे,
आभासे बहुरूपरे…सुण….४
भव दुःख भंजन तुं जगरंजन, तुंही निरंजन देवरे;
कहे केसर प्रभु पास जिनेसर,
दीजे तुम पद सेवरे…सुण….५

Leave a comment