तुं मनमोहन पार्श्व चिंतामणि…

(राग : सिद्धारथना रे नंदन विनवुं…/छु लेने दो नाजुक…)

तुं मनमोहन पार्श्व चिंतामणि, पूरे भविजन अाश;
प्रह उठीने रे, नित्यपूजा करुं, बहु निज ऋद्धिविलास… तुं0।।1।।
अश्वसेन कुल-नभ चंदलो, वामाराणी रे मात;
रुप अनुपे रे मन्मथ हारियो, जग हितकर भुविख्यात… तुं0।।2।।
सुर नर नारी रे तुम गुण गावती, करती नाटारंभ;
वीणा वंशने ताल बजावती, मूकी माया रे दंभ… तुं0।।3।।
प्रीत लगाडी रे प्रभु तें अतिघणी, क्षण नवि मेल्यो रे जाय;
नित्य नित्य चाहुं रे दरिसण ताहरुं, अातमगुण विकसाय… तुं0।।4।।
तुम मुख देखी रे वाधे गुण बहुं, तुं मुज मोक्षदातार;
भवोभव वांछु रे सेवा ताहरी, लहुं जग जयजयकार… तुं0।।5।।
तपगच्छमांही रे गुणनिधि दीपता, देवविजय उवज्झाय;
तसपद सेवा रे ‘मानविजय’ कहे, तुम नामे सुख थाय… तुं0।।6।।

Leave a comment