भीलडीपुरमंडण सोहिए पार्श्वजिणंद

भीलडीपुर मंडण, सोहिए पार्श्वजिणंद, तेहने तमे पूजो, नर नारीनां वृंद !,
ते त्रुठ्यो आपे, धण-कण कंचन क्रोड, ते शिवपद पामे, कर्मतणा भय छोड. 1
घनघसीय घनाघन, केसरना रंगरोल, तेहमां तमे भेलोे, कस्तुरीना घोल,
तिणशुं तमे पूजो, चउवीशे जिणंद, जेम दैव दुःख जावे, आवे घर आणंद. 2
त्रिगडे जिन बेठा, सोहिये सुंदर रूप, तस वाणी सुणवां, आवी प्रणमे भूप,
वाणी जोजननी, सुणजो भवियण सार, ते सुणतां होशे पातिकनो परिहार. 3
पाय रुमझुम रुमझुम, झांझरना झणकार, पद्मावती खेले, पार्श्व तणे दरबार,
संघ विध्न हरजो, करजो जयजयकार, एम ‘सौभाग्यविजय’ कहे, सुख संपत्ति दातार. 4

Leave a comment