सकल सुरासुर सेवे पाया…

सकल सुरासुर सेवे पाया, नयरी वाराणसी नाम सोहाया, अश्वसेन कुल अाया,
दश ने चार सुपन दिखलाया, वामादेवी माताए जाया, लंछन नाग सोहाया;
छप्पन दिक्कुमरी हुलराया, चोसठ इन्द्रासन डोलाया, मेरुशिखर नवराया,
नीलवरण तनु सोहे काया, श्री विजयसेनसूरीश्वर राया, पास जिनेश्वर गाया… ।।1।।
विद्रुमवरणा दोय जिणंदा, दो नीला दो उज्ज्वल चंदा, दो काला सुखकंदा,
सोले जिनवर सोवन वरणा, शिवपुरवासी श्रीपरसन्ना, जे पूजे ते धन्ना;
महाविदेहे जिन विचरंता, वीसे पूरा श्री भगवंता, त्रिभुवन ते अरिहंता,
तीरथ स्थानक नमुं ए शीश, भाव धरीने विश्वावीस, श्री विजयसिंहसूरीश… ।।2।।
सांभल सघला अंग अगीयार, मनशुद्धे उपांग ज बार, दशपयन्ना सार,
छेद ग्रन्थ वली षट् विचार, मूलसूत्र बोल्या जिन चार, नंदी अनुयोगद्वार;
पणयालीश जिन अागम नाम, श्री जिन अरथे भाख्या जाम, गणधर गुंथे ताम,
श्री विजयसेनसुरींद वखाणे, जे भविका निज चित्तमां जाणे, तस घर लक्ष्मी अाणे… ।।3।।
विजापुरमां स्थानक जाणी, महिमा म्होटे तुं मंडाणी, धरणेन्द्र धणियाणी,
अहनिश सेवे सुर वैमानी, परचो पूरण तुं सपराणी, पूरव पुण्य कमाणी;
संघ चतुर्विध विघ्न निवारो, पार्श्वनाथनी सेवा सारो, सेवक पार उतारो,
श्री विजयसेनसूरीश्वरराया, श्री विजय देवगुरु प्रणमी पाया, ऋषभदास गुणगाया… ।।4।।

Leave a comment