शंखेश्वर पासजी पूजीए…

शंखेश्वर पासजी पूजीए, नरभवनो लाहो लीजीए;
मनवांछितपूरण सुरतरु, जय वामासुत! अलवेसरुं… ।।1।।

दोय राता जिनवर अतिभला, दोय धोला जिनवर गुणनीला;
दोय नीला दोय शामल कह्या, सोले जिन कंचन वर्ण लह्या… ।।2।।

अागम ते जिनवर भाखीअो, गणधर ते हियडे राखीअो;
तेहनो रस जेणे चाखीअो, ते हुअो शिवसुख साखीअो… ।।3।।

धरणेन्द्र राय पद्मावती, प्रभु पार्श्व तणा गुण गावती;
सहु संघना संकट चूरती, ‘नयविमलना’ वांछित पूरती… ।।4।।

Leave a comment