श्री पार्श्वनाथ जिन स्तुति

(राग – श्री शत्रुंजय तीरथसार)

जगजन भजनमाहे जे भलीयो, जोगीसर ध्याने जे कलीयो,
शिववधू संगे हलीयो,
अखिल ब्रह्मांडे जे जलहलीयो, ष्टदर्शन मते नवी खलीयो,
बलवंत माहे बलीयो;
ज्ञानमहोदय गुण उच्छलीयो, मोह महाभट जेणे छलीयो,
काम सुभट निर्दलीयो,
अजरअमरपद भारे ललीयो, सो प्रभु पासजिनेसर मलीयो,
आज मनोरथ फलीयो. १

मुक्ति महामंदिरना वासी, अध्यातमपदना उपासी,
आनंदरूप विलासी,
अगम अगोचर जे अविनाशी, साधुशिरोमणी महासंन्यासी,
लोकालोक प्रकासी;
जग सघले जेहनी शाबासी, जीवायोनि लाख चौरासी,
तेहना पास निकासी,
झलहल केवल ज्योतिके आसी, अथिर सुखना जे नहि आसी,
वंदु तेहने उल्लासी. २

श्रीजिनभाषित प्रवचनमाला, भविजन कंठे धरो सुकुमाला,
महेली आल पंपाला,
मुक्ति वरवाने वरमाला, चारु वर्ण ते कुसुम रसाला,
गणधरे गुंथी विशाला;
मुनिवर मधुकररुप १ मयाला, भोगी तेहना वली भूपाला,
सुरनर कोडी रढाला,
ते नर चतुर अने वाचाला, परिमल ते पामे २इगताला,
भांजे भव जंजाला. ३

नाग ३नागिणी अधबलता जाणी, करुणासागर करुणा आणी,
तत्क्षण काढ्या जाणी,
नवकारमंत्र दीयो गुणखाणी, धरणीधर पद्मावतीराणी,
थया धणी धणियाणि;
पास पसाये पद परमाणी, सा पद्मा जिनपदे लपटाणी,
विघ्नहरण सपराणी,
खेडा हरियालीमां शुभ ठाणी, पूजो पास जिणंद भविप्राणी,
उदय वदे ऐम वाणी. ४

Leave a comment